Nông Sản Hải Vinh đang mong muốn tìm cho mình những giải pháp để có nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định, bên cạnh sự ổn định đó, các sản phẩm cần đạt những tiêu chuẩn chất lượng nhất định để có thể đưa vào bán ở các trung tâm thương mại, siêu thị; hoặc phù hợp với các tiêu chuẩn để xuất khẩu sang nước ngoài. Chúng ta cần có kế hoạch sản xuất nguyên liệu thật tốt để có thể kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu và phát triển một cách bền vững. Chúng tôi đề xuất mô hình hợp tác bốn nhà như sau: (Có hình : mô hình hợp tác bốn nhà)

Sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường là mục tiêu phấn đấu của Hải Vinh. Để có nông sản sạch thì vấn đề kiểm soát từ khâu đầu tiên đến khi đưa sản phẩm ra thị trường đều phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt. Khi hợp tác, chúng ta sẽ chú ý các vấn đề sau:

– Kiểm tra vùng đất lựa chọn để sản xuất đó đã sản xuất như thế nào, tiến hành quy hoạch diện tích (tăng theo từng giai đoạn), sản lượng trước đây, sản lượng dự kiến.

– Công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị, bãi đất phù hợp với từng vùng sản xuất, đặc biệt là khu vực miền trung hay xãy ra bão lũ cần chú ý hơn.

– Quy trình trồng (làm đất, trồng cây, tưới tiêu, bón phân, thu hoạch), đầu vào cần gì, đầu ra như thế nào, kỹ thuật trồng, kho vận, số mùa vụ, bao nhiêu cây giống.

– Nhân sự:  triển khai tập huấn cho nông dân, cán bộ khoa học kỹ thuật tư vấn về giống cây trồng, loại phân bón.

– Chú ý phân tích các rủi ro như: rủi ro thời tiết(bão, lũ), dịch bệnh ở cây trồng, nhà nước quy hoạch lại ruộng đất.

– Sự đồng bộ về công nghệ, thiếu công nghệ xử lý, bảo quản sau thu hoạch và trong suốt quá trình vận chuyển, tiếp thị.

– Phân tích kỹ về chi phí sản xuất nông nghiệp và hiệu quả đem lại.