ĐƯỜNG PHÈN MỊN PHÚC NHẠN

Trọng lượng: túi 1kg

Địa chỉ:
Số 5, đường Trần Phú, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Phone/Zalo: 0868.29.39.59