MÈ TRẮNG CHÀ VỎ

Trọng lượng: 25kg, 10kg

Có bán lẻ với số Kg bất kỳ

Địa chỉ:
Số 5, đường Trần Phú, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Phone/Zalo: 0868.29.39.59
Danh mục: