NẾP CÁI HOA VÀNG HIẾU PHÁT ( Dây vàng và đây đỏ )

Trọng lượng: 50kg, 10kg
Có bán lẻ với số Kg bất kỳ

Địa chỉ:
Số 5, đường Trần Phú, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Phone/Zalo: 0868.29.39.59
Danh mục: